Menu

Ke stažení

Stružnice 14, 470 02 Stružnice(+420) 602 673 140info@eurotherm-cz.cz

Sanace železobetonových konstrukcí

Zamezení degradace konstrukcí.

Prodloužení životnosti budovy.

Vysoce kvalitní provedení.

Smyslem sanace železobetonové konstrukce je zastavení korozních procesů konstrukčních prvků a nahrazení poškozeného betonu. Nejčastěji poškozenými místy jsou konstrukční prvky balkónových a lodžiových podest a vstupů panelových domů. Sanace železobetonové konstrukce se nejčastěji provádí v rámci rekonstrukce panelových domů a před zateplením nemovitosti. V případě, že by nebyla provedena sanace, zateplení by pouze skrylo poškozené části, které se v průběhu několik let projeví vážnými konstrukčními defekty.

Provádíme:

  • obhlídku železobetonových konstrukcí
  • očištění konstrukčních prvků
  • aplikaci sanačních materiálů
  • zastavení korozních procesů
  • náhradu poškozeného betonu

 Součástí našich dalších prací jsou opravy střech či tlakové čištění fasád.

Očištění poškozených povrchů

Nejčastějšími projevy defektů ohrožujících konstrukci panelových domů jsou trhliny v omítce, zvětralý povrch, koroze železných výztuh a vydrolení betonu. Problémová místo proto nejdříve důkladně očistíme tryskáním křemičitým pískem. Tryskání zbaví povrch všech nesoudržných vrstev a kovové výztuže očistí od rzi.

Aplikace sanačních materiálů a náhrada poškozeného betonu

Po očištění povrchu a zbavení rzi aplikujeme sanační materiály. Používáme přípravky od renomovaných výrobců Baumit, Caparol, Weber a STO.  Finálním krokem je nahrazení poškozeného betonu.

Ochraňte konstrukci panelového domu

Ochraňte poškozené části panelové konstrukce před degradací a předejděte hrozbě narušení statiky. Investujte do sanace železobetonové konstrukce. Kontaktujte EUROTHERM-CZ s.r.o. Česká Lípa. Opravy panelové konstrukce provádíme pro celý Liberecký kraj.

Ukázka prací

Sanace železobetonových konstrukcí

Tryskání jako jedinná možnost dokonalého očištění konstrukce

Aplikace sanačních materiálů