Sanace poruch fasád systémem injektovaného kotvení

05. Září 2017

Injektované kotvení je progresivní systém oprav poruch fasádních systémů. Princip je založen na injektáži kovové drátěné kotvy expanzní výplňovou pěnou, která zaručí dostatečnou přídržnou sílu a zamezí tepelným mostům. Vhodné je toto řešení především pro opravy poruch kotvení starých zateplovacích systémů.

Brožura k nahlédnutí