Realizace zateplení, výměna okenních výplní a zateplení střešního pláště

15. Listopad 2012

Česká Lípa, Havířská 1995 -1996

Zahájení:2.5.2012
Dokončení: 15.11.2012

Termín dokončení díla se z důvodu nevhodných klimatických podmínek prodloužil do 15.11.2012. Z důvodu dodržení technologických předpisů a kvality provedené práce.

Kontakt investor:
Jan Kurfirst tel. 733 616 747
Petr Limberk tel. 777 247 211

http://www.i-noviny.cz/styl/byl-jednou-jeden-panelak
http://www.i-noviny.cz/sites/default/files/lipa_pdf/prosinec-2012.pdf

http://www.mapy.cz/s/e2Nv