Povodňová pomoc

09. Září 2009

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na svém jednání schválila změnu v rozpočtu Státní fond rozvoje bydlení. Změna rozpočtu umožňuje SFRB použít prostředky na tzv. povodňové programy.